Donacije

Svoje donacije za aktualno projekt Rotary kluba Zagreb Dora za Srednju školu Gračac možete uplatiti na žiro-račun Rotary kluba Zagreb Dora 2386002-1110067008 s naznakom Donacija za SSŠ Gračac.